Buurt in beweging

Het Programma
Het Programma 'Buurt in beweging' is een leefbaarheidsscan, die de mening van de buurtbewoners centraal stelt. Dit computer programma bevat een digitale vragenlijst aan de bewoners en presenteert de resultaten direct, overzichtelijk en werkbaar.

De Buurt
De buurt bestaat natuurlijk uit mensen, de buurtbewoners. Maar een buurt is ook een verzameling straten en huizen. Het programma 'Buurt in beweging' laat de respondenten hun mening geven over de wijze waarop mensen in de buurt, straat of wijk met elkaar omgaan, de gebouwde omgeving en het aanbod van voorzieningen en instellingen.

Leefbaarheid
Het programma laat zien hoe bewoners denken over de veiligheid, hoe belangrijk de buurt voorhen is, of hun buurt voldoende toegankelijk en bereikbaar is, hoe de buurt bekend staat, of bewoners wel voldoende zorg dragen voor de eigen buurt en of zij het idee hebben zelf invloed te hebben op hun buurt. Het programma legt weliswaar vaste vragen voor maar de bewoners bepalen zelf hoe belangrijk zij die vragen vinden. Zo bepalen bewoners uiteindelijk zelf wat leefbaarheid voor hun buurt inhoudt.

Voor wie?
'Buurt in beweging' is te gebruiken door gemeentelijke diensten, woningcorporaties, welzijnswerk, bewonersorganisaties maar kan ook interessant zijn voor politie, lokaal bestuur, politiek en iedereen die belang heeft bij prettig wonen in een prettige buurt.

Dit software programma is met financiële steun van het ministerie van Economische Zaken ontwikkeld door de Bossche welzijnsorganisatie stichting Divers in nauwe samenwerking met de Brabantse steunfuncties Prisma Brabant (partner in welzijn en educatie) en K2 (Brabants kenniscentrum jeugd).

De software is geschikt voor Microsoft Windows versie 98 en hoger en kan ook geïnstalleerd worden op een netwerk.


Prijs: € 195.00
Bestel aantal:

Uw bestelling wordt afgehandeld door de uitgever van de software, SWP Uitgeverij B.V. via de website www.swpbook.com


Copyright © 2005 SWP Uitgeverij - Ontwerp © 2005 Comdev B.V. Amsterdam